Årsmøte Stokke Utmarkslag på Furulund Kro


Stokke Utmarkslag inkaller til årsmøte mandag 7 april kl. 19.00 på Furulund Kro.

Årsmøte innkalling med saksliste er sendt ut til medlemmene.

Viser til statuetter i Stokke Utmarkslag og informerer om at saksdokumenter blir levert ut på årsmøte.

Det blir bevertning.

Hjertlig velkommen

Styret.

 


De som har endringer i eierforhold eller har nytt kontonummer bes fylle ut skjema eller kontakte Arne Aske – 900 67 853.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag