Årsmøte i Norges Bondelag denne uka


08.06.15 Denne uka avholdes Bondetinget på Lillehammer. 10.-11. juni samles utsendinger fra alle fylker for å drøfte året som har gått og legge føringer for neste arbeidsår. Styret i Vestfold Bondelag har hatt utsendingsmøte og diskutert hva vi bør legge vekt på fra vårt fylke inn i årsmøtet. Bildet viser forsiden på Norges Bondelags
årsmelding for 2014
.


Utsendinger fra Vestfold 

Fra Vestfold reiser følgende utsendinger:

  • Thorleif Müller, Nøtterøy
  • Harald Lie, Våle
  • Kari Lise Joarsdotter Breivik, Stokke
  • Hans Edvard Holtung, Våle
  • Karine Huseby, Tjølling
  • Birgitte Ringdal Brekke, Sandar
  • Hans Martin Gran, Sande

I tillegg møter or.sjef Elin Røed, Hans Edvard Torp møter som leder av kornutvalget i Norges Bondelag og Elisabeth I Hokstad som nestleder i valgnemnda. Disse har ikke stemmerett.

 

Politisk situasjon 

Året jordbruksoppgjør er alltid et viktig tema på årsmøtet. I år har situasjonen vært spesiell, og vil nok få mye fokus. Regjeringen har også spilt opp mange andre politiske saker som også vil bli debattert. 

 

Sylvi Listhaug er invitert om vil komme å holde et innlegg på åpningsdagen. Det blir spennende å høre hvilke spørsmål utsendingene vil stille henne.

 

Valg 

Ledertrioen med Lars Petter Bartnes fra Nord-Trøndelag, Kristin Ianssen fra Østfold og Brita Skallerud fra Akershus er innstillt på gjenvalg.

Her kan du lese mer om valget i Norges Bondelag

 

Lars Petter Bartnes

Lars Petter Bartnes stiller til gjenvalg, sammen med resten av ledertrioen. 

 

Det er lagt opp til en egen temadebatt hvor klima og bærekraftig landbruk blir tema.

 

Les mer om årsmøtet og se sakspapirene her

 

Forsiden Årsmelding Norges Bondelag 2014

Årsmeldinga for Norges Bondelag 2014 kan lastes ned her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag