Årets Matjordpris til Natur og Ungdom


02.04.16. Jordvern Vestfold delte denne uka ut Årets Matjordpris 2016. Prisen ble i år delt mellom to verdige vinnere som har mye til felles; Natur og Ungdom i Horten og Natur og Ungdom i Sandefjord. I juryens begrunnelse heter det blant annet:  “Begge har et sterkt miljøengasjement og viser dette gjennom klare målrettede aksjoner. Det siste året har begge prisvinnere hatt ekstra fokus på jordvern og tydelige markeringer for å
ta vare på matjorda. Årets prisvinnere representerer framtida og er således en viktig og frisk stemme inn i jordverndebatten, som i bunn og grunn handler om å verne en livsviktig ressurs for kommende generasjoner.”  
Les mer hos Jordvern Vestfold.  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag