Med fokus på god kornavling!


Publisert: 17.06.2024

Markvandringer er en av aktivitetene som gjennomføres i regi av Kornprosjektet i Telemark. Disse gjennomføres i nært samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, som bidrar faglig på svært god måte. Også i år ble det gjennomført markvandring hos Jon Einar Bergsland i Bamble. Gården til Jon Einar ligger på Rogn, og med det populære sommerstedet Rognstranda som nær nabo. Omlag 20 interesserte korndyrkere fra både Telemark og Vestfold møtte opp på Rogn denne fine  sommerettermiddagen i slutten av forrige uke.

Rådgiver Per Ivar Hanedalen fra NLR Østlandet deler sine kunnskaper om korn med deltakerne på markvandringen
Rådgiver Per Ivar Hanedalen fra NLR Østlandet deler sine kunnskaper om korn med deltakerne på markvandringen
Interesserte deltakere!
Interesserte deltakere!

Det var Per Ivar Hanedalen fra Norsk Landbruksrådgiving Østlandet som hadde det faglige ansvaret for markvandringen. Hanedalen har svært god kompetanse på korn og han bidro med mange og gode råd om hva som er viktig gjennom vekstsesongen for å lykkes med denne kulturen. Temaer som ble fokusert på var blant annet bekjempelse av hønsehirse, sprøyting mot sopp, samt annet som er relevant med tanke på vekstsesongen. Engasjerte deltakere bidro med gode spørsmål og kommentarer!

 

Markvandringen ble rundet av med hyggelig prat og god bevertning i hagen til Jon Einar Bergsland. En skal ikke undervurdere verdien som ligger i det å komme sammen som yrkeskollegaer, – prate fag, løse “verdensproblemer” og bare ha det trivelig i lag.

Takk til Per Ivar Hanedalen for sterkt faglig bidrag, det samme til Jon Einar Bergsland for at han nok en gang stiller “gård og grunn” til disposisjon, og til Bamble Bondelag som stilte med meget god bevertning i form av grillmat!

 

Kornprosjektet i Telemark


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag