Grunnkurs i korndyrking


Publisert: 27.11.2019

For å lykkes som kornprodusent er grunnleggende kunnskaper viktig. Samtidig som kunnskap kan være med på å øke gleden og stoltheten ved å være bonde.

Prosjektet Kornsatsing i Vestfold har arrangert flere kurs i regi av prosjektet. Foreløpig siste kurs starter 19. november 2019.

Det vil starte tilsvarende kurs i oktober/november 2020, men datoer er ikke fastsatt ennå.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
SB Skog
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Gå agronomen på Melsom vgs
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Moskvil korn- og frørenseri
Duett - smarte løsninger
Gå til Telemark Bondelag
Gå til Vestfold Bondelag