RMP-tilskudd

Grasdekt vannvei (Foto Fylkesmannen)

20.09.19. Nå er informasjon om de 28 RMP-tilskuddene som gjelder for Vestfold og Telemark sendt ut til alle bønder i en bladbar elektronisk versjon. Vær oppmerksom på at veiledningsheftet fra i år ikke sendes ut i posten, kun via epost, i likhet med praksisen i andre fylker. Fristen er 15.oktober.  Les mer på Fylkesmannens nettsider.