Kurs i bruk av gnagermidler

 

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Det er nå etablert en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.

 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

 

Neste kurs er på Gjennestad lørdag 30. november kl 10.00.

 

Studieforbundet næring og samfunn Vestfold, 33363210 vestfold@naeringogsamfunn.no

 

eller
Norsk Landbruksrådgiving Viken HMS v/Knut Olav Omholt 922 00 180 knut.olav.omholt@nlr.no