Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

15.05.19
18:00
-
20:00

Markdag mekanisk ugrasbekjempelse i korn, Undrumsdal

Tid og sted: Onsdag 15.5 kl 18-ca 20 hos Bjørnar J. Langklep, Hengsrudveien 811, Undrumsdal.

Ugrasharving er et mekanisk tiltak som er aktuelt som alternativ til kjemisk plantevern mot ugras. Hos økologiske kornprodusenter er det en foretrukket metode for bekjempelse av frøugras. Vi ser på praktisk bruk av harven og gir info om metoden. For ikke-økologer gis det tilskudd på 80 kr pr daa for bruk av ugrasharv i kornåker.


Mot kveke virker ugrasharva dårlig, da er det mer effektivt å bruke harv av typen Kvik-Finn/Kvik-up. Dersom værforholdene ligger til rette ser vi også på denne metoden i praksis.


Rådgiver Silja Valand stiller med informasjon på markdagen.


Velkommen til markdag!


Arr. NLR Viken og Kornsatsing i Vestfold