Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

14.05.19
14:00

Markvandring korn og åkerbønner, Undrumsdal

Hos Paul Christen Eikeberg og Hans Christian Bjerkesti. Vi begynner i vårhvete Mirakel hos Hans Christian, videre ser vi på høsthveten og åkerbønnene til Paul Christen. Det blir vurdering av ugrasbekjemping, gjødsling, vekstregulering og føring av plantevernjournal.

Oppmøte: Solerødveien 488, Undrumsdal (Solerød sag)

Vel møtt!

Arr: Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken