Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

13.05.19
08:30

Markvandring korn og åkerbønner, Brunlanes

Hos Tor Hauane, Brunlanes, kl 08.30. Vi diskuterer ugraskjennskap, ugrasbekjemping, gjødsling i korn, og føring av plantevernjournal. Oppmøtested: Berviveien 1527.  Vel møtt!

Arr: Kornsatsing i Vestfold og NLR Viken