Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

22.11.18
19:00
-
21:30

Møte for unge bønder og landbruksinteressert ungdom - Hvordan takle en tøff sommer både agronomisk og psykisk?

 

Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Bondelag ønsker velkommen

 

I stuene på Melsom vgs torsdag 22.november kl 19.00 - 21.30


Hvordan takle en tøff sommer -  agronomisk og psykisk?

 

Levende matjord i god hevd tåler ekstremvær best!
Silja Valand, rådgiver i NLR Viken har jobbet mye med gode agronomiske tiltak for å få levende og robust matjord. Kom og lær!

 

Men, hvordan takle det mentale stresset?
Prosjektleder* Ivar Erik Ree innleder om temaet, som er høyaktuelt i år og like interessant for deg som skal eller har overtatt gård, som for deg som drømmer om en odelsgutt eller –jente :)

 

* Bygdeungdomslaget og Bondelaget og flere andre landbruksorganisasjoner har dratt i gang prosjektet «Unge bønders psykiske helse».  Målet er at bønder, spesielt unge og nye bønder, skal bli mer bevisst på hva som bidrar til en god psykisk helse, hva man som bonde selv kan gjør for å få det bedre og samtidig bidra positivt i næringa for øvrig.

Unge Bønder 22.november på Melsom vgs