Husk søknadsfrist 15.oktober - noen presiseringer om RMP

RMP søknad 2018_ingress

10.10.18. Fylkesmannen i Vestfold minner om at fristen for å søke RMP-tilskudd nå er den samme som for produksjonstilskudd - 15.oktober. Det kan sendes inn RMP-søknad og søknaden kan endres inntil 20 dager over fristen, men da med kr 1000 i trekk per dag etter 15.oktober. Det er også noen flere endringer i RMP i år på grunn av tørken som du kan lese om hos Fylkesmannen i Vestfold