Søknad om produksjonstilskudd

PT søknad høst 2018

01.10.18 I dag åpner fagsystemet for elektroniske søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I dag er det også telledato for deg som har husdyr. Fylkesmannen oppfordrer deg til å ta tidlig kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Søknadsfristen er 15. oktober, så vi oppforder alle til å sende inn søknaden i god tid. Tilskuddsordningen i Regionalt miljøprogram (RMP) har også søknadsfrist 15. oktober. Vi presiserer at dette er en egen søknad (se egen nettsak under).

Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold

Les mer hos Fylkesmannen i Vestfold om fleksibilitet i 2018

Gå rett til søknadsskjema i Altinn