Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

11.07.18
19:00
-
22:00

Husdyrmøte om grovfôrsituasjonen, på Nortura i Tønsberg

FAGMØTE OM ÅRETS GROVFÒRSITUASJON 

 

Felleskjøpet, Nortura, Tine , Bondelaget og NLR inviterer produsenter i Vestfold, Telemark og Buskerud til fagmøter med tema: Årets Grovfor situasjon.


Da vi ser at det for svært mange av våre produsenter ligger an til å bli en meget krevende situasjon i forhold til å sikre årets grovforavling ønsker vi å invitere våre produsenter til et møte med aktuelle tema på programmet!

 

Dette er møter som arrangeres på hele Østlandet, og for Vestfold blir det:

 

Onsdag 11. juli kl 19.00 på Nortura Sem 


Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Program for møtet: 


• Foringsstrategi og valg av kraftfor for drøvtyggere- Felleskjøpet
• Orientering fra Bondelaget
• Slakteplanlegging under gjeldende forhold – Nortura
• Aktuelle tiltak på jordet – NLR
• Orientering om avlingsskade erstatning- Fylkesmannen


Enkel servering. Vel Møtt!! 

 

Det blir også tilsvarende møter i våre nabofylker.  Dette finner dere informasjon om i felles Invitasjon og program  for møtene i Vestfold, Telemark og Buskerud.