Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

28.06.18
17:30
-
22:00

Kornsatsing i Vestfold, Hedrum Bondelag og NLR Viken arrangerer markvandring i Larvik

"Kornsatsing i Vestfold" i samarbeid med NLR Viken arrangerer åpen markvandring kl 17.30 (merk tiden) hos Anders Lunde Lågendalsveien 363, 3270 Larvik. Tema vanning, sopp i vårkorn og  bønner, og problemugrass.

 

Markvandringa er åpen for alle.

 

I tillegg til NLR Viken og Kornsatsing i Vestfold, kommer også Einar Kolstad fra landbrukskontoret i Larvik til å delta på møte.

 

I Vestfold er det i år satt i gang et prosjekt Kornsatsing i Vestfold. Målet for dette prosjektet er å øke kornavlingene.  Dette prosjektet inneholder flere områder blant annet riktig sortsvalg, sprøyting, gjødsling, markvandringer og at jorda er i god hevd. (kalking drenering osv.) 

 

I løpet av kvelden vil det bli beverting.  Husk å ta med stol. Det er ikke værforbehold. Dersom det blir dårlig vær sitter vi inne i potetlagret til Anders.

 

Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med leder Torstein Lie på 951 08 095 eller nestleder i Hedrum bondelag Arne Martin Malerød tlf. 900 19 706.

 

Velkommen !

 

 

Markdag Korn Sande og Strømm (4)

Her fra en tidligere markvandring i Sande.