Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

19.06.18
18:00
-
21:00

Markdag for medlemmer i NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag

Som tidligere år arrangerer NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag markdag i fellesskap.

Vi starter hos Charlotte og Bjørnar Langklep, Undrumsdal, hvor vi ser på økologisk engsvingelfrøeng, videre til Hans Chr. Bjerkesti hvor vi har et forsøk med Hussar Plus i timoteifrøeng ved siden av Undrumsdal kirke, så til en rødkløverfrøeng til Johannes Ugulen, enga ligger ved siden av forsøket i timotei. Så går programmet over på vårraps hvor vi skal til Kåre Hesby, Sem og se to forsøk, sortsforsøk og gjødslingsforsøk. Videre kjører vi til Kristian Hotvedt hvor det er forsøk med biogjødsel i korn og gras.

Etter besøk i frøenger og kornarealer samles vi på Fadum hos Henny Fadum og Geir Nilsen hvor det også er ei timoteifrøeng. Da blir det servert jordbær og is og info fra frøavlerlaget.