Dokumenter og meld fra nå om mulig avlingssvikt

Tørke illustrasjonsfoto fra Landbruksdirekoratet

09.06.18. Tørke har allerede redusert avlingspotensialet på store arealer i fylket. Dermed ser erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt dessverre ut til å bli aktuell for svært mange bønder i år. Det er en del krav til innmelding, innsats og dokumentasjon m.m som stilles for at bonden skal kunne få erstatning. 

Les mer om krav i erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt hos Fylkesmannen i Vestfold