Tørken tar på både planter og folk - tilbud om hjelp

Tørke i kornåker  Foto Knut Olav Omholt NLR Viken

08.06.18. Tørken begynner å bli alvorlig og behovet for regn er stort. NLR Viken har mulighet til å være samtalepartner hvis en kjenner at situasjonen nå begynner å ta på. Råd og veiledning i krisesituasjoner er et gratis tilbud innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av medlemskap og HMS-avtale.

Ta gjerne kontakt, hvis du tenker at du gjerne vil snakke med noen om situasjonen, skriver Knut Olav Omholt, HMS rådgiver NLR Viken