VELKOMMEN TIL LANDBRUKSHELGA 2019 !

Landbrukshelga.  Logo

Ta med deg familien, venner og nabo`n til Landbrukshelga 2019 på Quality Hotel Skjærgården i Langesund 26. - 27. januar.  Det blir åpningsforedrag med Yngve Ekern fra Aftenposten, parallelle sesjoner lørdag ettermiddag, og mange ulike kurs å velge mellom resten av helga.  Festmiddag med underholdning lørdag kveld.  Påmelding innen 3. desember.

Heading Landbrukshelg 

Quality Hotel Skjærgården   

Langesund 26. - 27. januar 

 

 

LØRDAG:  

10.00      KAFFE OG REGISTERING

11.00      FELLES ÅPNING m/blant andre Yngve Ekern, kjent fra Aftenposten

12.30      LUNSJ

 

13.30      PARALLELLE SESJONER, du kan velge to av disse temaene (hver på 45 min): (ingen forhåndspåmelding til disse)

 

· Hvorfor bør du, ditt barn eller barnebarn velge landbruksutdanning?
v/Søve vgs og Melsom vgs

 

· Psykisk helse/hverdagspsyken
v/Ellen Hoel, bringebærbonde og psykolog.

 

· Klimaperspektiv i landbruket
v/Harald Volden, fagsjef TINE

 

· Landkreditt  

 

· Landbruksmaskiner i trafikken  

 

· Avl/genetikk/ny teknologi
v/Hilde Mellegård, Bioteknologinemda.

 

· Dyrevelferd. Hvordan spille på lag med forbruker uten å havne i Disney-verdenen?                                                                                                                                    

v/Gorm Sanson, spesialveterinær dyrevelferd og helse, Felleskjøpet.

15.45 KURSSTART (Velg kurs fra lista nedenfor)                                                                                      
                 
19.30      FESTMIDDAG MED UNDERHOLDNING

 

SØNDAG:  

                  FROKOST

09.00      KURSENE FORTSETTER

14.00      LUNSJ OG HJEMREISE

 

                                                        

 

Velg et av disse kursene:

 
  • Nå er det min tur! Kurs for landbruksinteressert ungdom.                                                                                                                                                                                                                                    Arrangør: Bygdeungdomslaga i Telemark og Vestfold 
  • Kurs for svineprodusenter  (starter søndag)  Arrangør: Norsvin 
  • Kurs for storfêprodusenter. (starter søndag)  Arrangør: TINE
  • Skal - skal ikke. Hva skal jeg bruke gården min til?  Arrangør: NLR Østafjells
  • Kurs for kornprodusenter  Arrangør: Prosjektet "Kornsatsing i Vestfold"
  • Kurs for tillitsvalgte.  Arrangør: Bondelaga i Telemark og Vestfold 
  • Eierskiftekurs  Arrangør: Ole Christen Hallesby
  • KSL-kurs.  Arrangør: KSL Matmerk 

Mer informasjon om hvert enkelt kurs får du ved å trykke på kursnavnet,

 

Meld deg på elektronisk her, innen 3. desember, eller kontakt Studieforbundet næring og samfunn Vestfold 33363210  vestfold@naeringogsamfunn.no, Vestfold Bondelag 33363200 vestfold@bondelaget.no eller Telemark Bondelag telemark@bondelaget.no  35959030

 

 

Priser og praktiske opplysninger  

Kr 2250,- pr. person i dobbeltrom

Barn 0-3 år: Gratis

Barn 3-12 år: kr 800,-

Ungdom 13-18 år: kr 1600,-

Tillegg for enkeltrom: kr 350,- pr. person pr. natt.

Egne priser for de som deltar på kurset «Nå er det min tur! :

Medl. av Norges Bondelag under 35 år betaler kun kr 700,- 
Ikke-medlemmer kr 1.600,-

 

Det er mulig å komme fredag kveld mot følgende tillegg i
prisen: Voksne kr 1350, barn kr 500,-. Prisen inkl. enkel middag fredag kveld og overnatting til lørdag m/frokost.