Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

11.01.18
10:00
-
15:45

Smart påvirkning og arealforvaltning

Bondelagene i Buskerud, Telemark og Vestfold ønsker velkommen til kurs i Smart påvirkning og arealforvaltning.


Gjennestad gartnerskole i Stokke, Vestfold

11. januar 2018 kl 10.00 – 15.45

I Buskerud, Telemark og Vestfold blir vi stadig utfordret på nye samferdselsprosjekt og det sendes kontinuerlig nye arealplaner ut på høring. Bondelaget ønsker å bygge kompetanse og bli enda bedre på hvordan følge opp kommuner, fylker og utbyggere i planleggingsarbeidet og prosessen fram til vedtak i arealsaker. Hovedfokus er å unngå nedbygging av matjord. Når og hvordan skal vi bruke ressursene smartest mulig?

Målgruppe: Kjernegruppen for kurset er tillitsvalgte og ansatte i fylkes- og lokallagene i Bondelaget (arealansvarlige i styrene) og tillitsvalgte i regionale jordvernforeninger /-allianser.

Smart påvirkning og arealplanlegging

Program Arealkurs - kan lastes ned her

 

Kl 10.00 Velkommen v/ fylkesleder Thorleif Müller, Vestfold Bondelag

 

- Innføring i og bruk av Bondelagets arealplanveileder v/ Ole Andreas Lilloe-Olsen, Buskerud Bondelag og NBs Fagteam matjord

 

- Matjordas vern - Forholdet mellom jordloven og plan- og bygningsloven v/ landbrukssjef Rune Nordeide, Re og Tønsberg

 

- Plan og bygningsloven og planprosess - når kan vi komme med innspill? v/ Anne B. Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg

 

- Eksempler på innspill og engasjement i planprosess v/ Bamble Bondelag, Skoger Bondelag og Sande og Strømm Landbrukslag

 

- Lunsj

 

- Samferdsel - er det bar å ture frem over matjorda? v/ Anders Werp, bonde fra Øvre Eiker og statssekretær i Samferdselsdepartementet

 

- Matjordplan og jordflytting - fornuftig kompensering? v/ Håkon Fæste, tidligere landbrukssjef og nå matjordplan-konsulent

 

- Eksempler på hvordan: 

     ...vi jobber med Regional plan og langsiktige utviklingsgrenser i Vestfold

     ... Bondelaget kan samarbeide med de regionale jordvernforeningene/ - alliansene i våre fylker

 

- Grunneiers rettigheter i planprosess v/ samarbeidsadvokat Anne Tellefsen, Advokatfirma Haraldsen Bydal

 

Kl 15.30 Oppsummering og avslutning 

 

Elektronisk påmelding her senest 8. januar

Spørsmål? Kontakt: