KSL-kurs for unge/nye bønder

KSL permen

04.01.18. Har du nylig overtatt gård, og fått overlevert en gammel KSL-perm?  Noen opplever at de overtar en KSL-perm,  men ikke fullt ut vet hva dette dreier seg om.  Vi har derfor fått Bjørn A. Hvaleby i KSL Matmerk til å holde et 2 kvelders kurs om dette på Gjennestad 24. og 31. januar.  Han skal ta for seg hva KSL er, og hvilken dokumentasjon det er viktig å holde oppdatert. Det vil bli god tid til spørsmål og dialog.  Påmelding snarest, og innen 15. januar.

                                             Neket                                                   Matmerk. Logo

KSL i praksis
Kurs for deg som er ung og/eller ny bonde som nylig har overtatt gård. 

Har du overtatt en KSL-perm, men vet egentlig ikke så mye om hva dette er? Dette kurset tar for seg hva KSL er, og hvilken dokumentasjon det er viktig å holde oppdatert.

 

Tid:                  Onsdag 24. januar og onsdag 31. januar kl 18.30

Sted:                    Vestfold Bondelags møterom, Gjennestadtunet 85, Stokke

Pris:                      Kr 600,- pr. pers. Kr 1.000,- pr. gård hvis flere deltakere fra samme bruk.

Kurslærer:          Bjørn Austad Hvaleby, KSL Matmerk

 

Program:                                                                                               

Onsdag 24. januar 

·        Hva er egentlig KSL, og hvorfor er det viktig med dokumentasjon.

·        Egenrevisjon i praksis

 

Onsdag 31. januar: 

·        Beredskapsplan på egen gård.

·        Fokus på HMS, beredskap og risikovurdering

·        Gjennomgang av egenrevisjon.  Dialog om sentrale spørsmål

 

Det vil bli satt av god tid til dialog og spørsmål begge kveldene.

 

Alle som har produsentnummer må logge seg inn på KSL Matmerk og få passord før kurset, de som ikke har eget produsentnummer benytter demo-utgaven. De som har arvet en gammel perm kan med fordel ta med denne som en referanse.         

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Elektronisk påmelding her, eller kontakt oss på Tlf. 33363200    E-post: vestfold@bondelaget.no       SMS 932 30646