Tyr Vestfold med vellykket sommertreff

Tyr Vestfold Sommertreff 2017 Nytt fjøs2

03.09.17. Tyr Vestfold i samarbeid med Nortura arrangerte sommermøte 10.august hos Karianne og Alf Solberg, Andebu. Totalt møtte 100 stk opp og vi fikk en fin kveld med omvisning i nytt ammekufjøs.

Tyr Vestfold Sommertreff 2017 Nytt fjøs

Det var interessant å se det nye fjøset på talle og med skrapeareal samt eget areal til kalven og plass til ca 60 mordyr.

 

Tyr Vestfold Sommertreff 2017 Karianne og Alf delte erfaringer

Vi snakket om hva Karianne og Alf var fornøyd med og hva de ville ha gjort annerledes.

 

Tyr Vestfold Sommertreff 2017 Johan Martin Tovslid fra Norgesfor holdt foredrag om de nye kraftfor typene de har kommet med og hvordan disse kan brukes

Johan Martin Tovslid fra Norgesfor holdt foredrag om de nye kraftfor typene de har kommet med og hvordan disse kan brukes.

 

Liv Astrid Varlo fra Nortura fortalte om hva som rørte seg på rådgiversiden og hva mange storfeprodusenter burde tenke på samt BRSV og BCoV utfordringene og hvordan håndtere dette.

 

Tyr Vestfold Sommertreff 2017 2

Ungene hadde natursti hvor de kom seg rundt på gården og fikk litt å bryne hodet på.

 

Tyr Vestfold Sommertreff 2017

Kvelden ble avsluttet med nydelig grillmat sponset av Nortura og bringebær til dessert fra Eik gård (Silje Eckdahl).

 

Takk til Olav Sæthre for tekst og bilder!