Innlegging i kalenderen

Overskriften: kommer på framsiden i Aktivitetskalenderen.

Dato: Klikk på dato og dra "markøren"  til ønsket klokkeslett og trykk ok

Sted: Ikke glem det. 

Link til webside: Klikk på knappen til høyre i "knapperaden"

Mer Informasjon: Her kan dere lime inn mer stoff . ( Ingen begrensning )

 

Filer som vedlegg: De må sendes vestfold@bondelaget.no så legger redaksjonen det inn.

 

FEIL / spørsmål: Ring oss på 33363200 eller send e-post Vi kan rette eller legge inn på nytt.

 

Redaksjonen

23.09.17
09:00
-
15:00

Værlamkåring i Vestfold

 

Lørdag 23. september 2017 kl. 09.00 hos Knut Søyland, Fossan

Også i år blir det gårdskåring. Produsenten tar selv ut kåringsskjemaer på de lammene som skal kåres, kvelden før.

Påmelding innen 16. september til Torhild Sisjord.

De som ønsker kåring utenom værringen, tar kontakt med Morten Ueland.

 

Det er i år også mulighet for å kåre Gammelnorsk Spelsau og Norsk Spelsau.

Som tidligere år er det muligheter for kjøttkåring.

Husk regler for kjøttkåring: www.nsg.no

 

Disse tar kontakt med rådgiver Torhild Sisjord, 3690 Hjartdal, tlf. 902 04 121.

E-post: torhild.sisjord@nortura.no.

  • Eier av lam som stilles til kåring må være medlem av NSG
  • Værlammet som skal stilles til kåring må være registrert i Sauekontrollen senest dagen før kåringsdagen med korrekte opplysninger om ørenr, rase, kjønn, fødselsdato, mor (ørenr. og rase, far (kåringsnr eller ørenr og rase), høstvekt og høstveiedato
  • NKS-lam: O-indekskravet heves fra 110 til 115

Last ned informasjonsbrev om Værlamkåring 2017