Kurs i varme arbeider

KURS I VARME ARBEIDER 

  

I samarbeid med AOF Telemark/Vestfold arrangerer vi med jevne mellomrom  

kurs i  Varme Arbeider. Kurset går over 2 kvelder, eller en dag. 

  

  

Den 1.1.2016 kom alle de store forsikringsselskapene om krav til sertifikat i varme arbeider, også for bønder som utfører slikt arbeid på egen gård. Tidligere har det bare vært aktuelt med sertifikat for bønder som utfører varme arbeider utenfor egen gård.

Dette handler om bl.a. bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol.

 

Neste kurs blir på Gjennestad torsdag 17. oktober 2019 kl 17.00

 

Studieforbundet næring og samfunn Vestfold, 33 36 32 00 eller vestfold@naeringogsamfunn.no