HMS-kurs

HMS-KURS
Arbeidsmiljøloven pålegger alle som er leder for en virksomhet å kunne dokumentere
HMS-kompetanse. Kravet gjelder alle som har fast eller tilfeldig hjelp av noen i gårdsdrifta. (gjelder også ubetalt arbeidskraft innen egen familie). Arbeidstilsynet har enkelte steder foretatt
stikkprøvekontroller, og hvis man kan framvise kursbevis fra Kurs i Praktisk HMS-arbeid,unngår man avviksmelding og, i verste fall, bot.


En annen god grunn til å gjennomføre HMS-kurs er at landbruket dessverre er den mest
ulykkesutsatte næringa i landet. Målet er likevel at bøndene skal nå pensjonsalderen med helsa
i behold.


Kurset består av 3 deler:
Del 1: Samling med lærer
Del 2: Nettbasert egenstudie
Del 3: Gårdsvandring med lærer (sted og dato bestemmes på første samling)


Lærer er Knut Olav Omholt fra Norsk Landbruksrådgiving HMS.

 

Neste kurs starter på Gjennestad torsdag 7. november 2019 kl 19.00.

 

Studieforbundet næring og samfunn, 33363210

vestfold@naeringogsamfunn.no   

 

 

eller

 

Knut Olav Omholt, Norsk Landbruksrådgiving

922 00 180 knut.olav.omholt@nlr.no