Studieforbundet Næring og Samfunn avd. Vestfold

Kontaktinformasjon: 

Studieforbundet næring og samfunn Vestfold

Gjennestadtunet 85

3160 STOKKE


Tlf.: 33 36 32 10

       93 23 06 46

 

vestfold@naeringogsamfunn.no   

 

www.grontfagsenter.no/snsvestfold 

 

Næring og Samfunn, hovedkontoret 

 

 

Daglig leder SNS Vestfold: 

 

 

Elisabeth Larsen er daglig leder og ansvarlig for gjennomføringen av kurs og øvrige kompetansetiltak. Hun kombinerer 30 % stilling i SNS Vestfold med arbeid for Vestfold Bondelag og Grønn Partner AS. Hun kan derfor nåes daglig på kontor og telefon.

 

Grøntfagsenter lite

 

Dette er Gjennestadtunet på Gjennestad Gartnerskole hvor Grønt Fagsenter er lokalisert. Hus 83 til venstre og hus 85 i midten. Du finner fram til oss slik : Ta av fra E-18 mot Stokke i blomsterkrysset. Ta til høyre i rundkjøringen på toppen av bakken. Kjør deretter 500 meter sørover på "gamle   E -18. Skilt til Grønt Fagsenter.  Kart til Gjennestadtunet