Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

Audun Tvedten gjenvalgt i Vestfold Bonde- og småbrukarlag

Audun Tveden. Vestfold Bonde og småbrukarlag 2018

20.03.18. Audun Tvedten fra Tjølling ble gjenvalgt som leder av Vestfold Bonde- og småbrukarlag på årsmøtet 15. mars. Ove Smitt fra Kvelde og Charlotte Sanhueza fra Andebu ble gjenvalgt som styremedlemmer. Styremedlemmene Elin Hotvedt fra Andebu og Ole Martin Gulliksrud fra Sande var ikke på valg.  Årsmøtet vedtok en uttalelse om at inntektsmålet må følges opp i statens tilbud i jordbruksforhandlingene.

5 råd om bedre matmaktbalanse

19.03.18. Sist uke gikk høringsfristen ut på to utredningsrapporter om dagligvaresektoren som ble sendt ut på høring i fjor høst. Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

 

 

 

Bedre velferdsordninger kan få flere kvinner inn i landbruket

Kvinner i landbruket

18.03.18. En undersøkelse gjennomført blant Bondelagets kvinnelige medlemmer, viser at bedre velferdsordninger det tydeligste grepet for å få flere kvinner inn i næringa. Det dreier seg både om ordninger rundt svangerskap, sykdom og ferie og fritid, skriver Norges Bondelag

Kortvarig nødfôring av rådyr

Vinterforing av rådyr Foto: John Linnel / NINA

17.03.18. Denne uka kom det ytterligere 20 cm snø mange steder i Vestfold og kulda holder seg. Rådyra sliter nå voldsomt. På grunn av skrantesyke er det et generelt forbud mot å fôre de, men Mattilsynet behandler søknader om kortvarig nødfôring. Her får du oppskriften.

Nytt og nyttig fra Vestfold Bondelags årsmøte

Årsmøte 2018 Thorleif takker av Harald Lie

16.03.18. Vestfold Bondelag har avholdt sitt årsmøte 2018. En god leders tale og generaldebatt, friske innslag fra både Norges Bondelag og Klimasmart Landbruk, utdeling av vel fortjente priser og generell ros, resolusjon om fibergraving, samt skifte av nestleder er noen av det vi vil huske fra dette årsmøte.  

Spør først - grav etterpå!

Årsmøte 2018 Silje Eckdahl resolusjon fiber

15.03.18. Vi bønder synes det er bra at stadig nye områder i Vestfold får bedre internettilgang. Der fiberkablene legges over bondens næringsarealer er det nødvendig at grunneier blir involvert i trasévalg, hvor dypt kabelen skal legges og at det brukes gode avtaler. Årsmøtet i Vestfold Bondelag ønsket å gi et tydelig signal om dette og vedtok i går en resolusjon om fibergraving. 

Andebu Bondelag kåret til Årets lokallag 2017

Årets lokallag Andebu mottar hyllest

14.03.18. I Vestfold er vi så heldige å ha mange lokallag som kvalifiserer til å motta utmerkelsen Årets Lokallag. Andebu Bondelag ble under årsmøtet til Vestfold Bondelag i dag kåret til Årets Lokallag 2017. De har hatt et imponerende høyt aktivitetsnivå, har markert seg i lokalmiljøet ved flere anledninger, hatt flere arrangement for sine medlemmer, samt vært aktive med verving med positiv medlemsutvikling som resultat!

Årets EMIL-pris til Mr Biogass!

Årets EMILprisvinner 2018 Ivar Sørby

14.03.18. EMIL-prisen for 2018 ble under dagens årsmøte i Vestfold Bondelag tildelt Ivar Sørby fra Våle for hans mangeårige arbeid med å ivareta landbruket interesser i utviklingen av industrielt biogassanlegg i Vestfold, det vi nå kjenner som Den Magiske Fabrikken.

Husk å søk produksjonstilskudd nå hvis du har husdyr - frist 15. mars

Kuer ute.

14.03.18. Vi minner om at bønder med husdyr skal søke produksjonstilskudd nå - fristen er 15.mars.  Telledato er 1. mars.  Det er ikke mulig å levere etter fristen, og man søke elektronisk. Les mer hos Fylkesmannen og hos Landbruksdirektoratet.

 

Stor interesse for grøfting i Hedrum

Hedrum 060318 Grøftemøte

13.03.18 Drøyt 40 møtte fram på Hedrum Bygdetun da Hedrum Bondelag og prosjektet "Kornsatsing i Vestfold" inviterte til åpent møte. Tema var grøfting og tiltak for å unngå erosjon. Foredragsholdere var Torgeir Tajet fra NLR Viken og Einar Kolstad fra Landbrukskontoret i Larvik. Landbrukskontoret stilte med fullt mannskap, noe lokallaget setter pris på!

Kjøp norsk, sier ungdommen

Jon Olav Svartdal leder VBU

12.03.18 Vestfold Bygdeungdomslag oppfordrer alle til å kjøpe norsk! Dette gjelder selvfølgelig mat, men også andre varer og tjenester. På sitt årsmøte i februar vedtok VBU uttalelsen "Ja til et næringsliv også i Norge!". På årsmøtet som ble avholdt i Sande feiret Vestfold Bygdeungdomslag medlemsrekord med kake. Jon Olav Svartdal ble gjenvalgt som leder.

Premiedryss på TINEs årssamling

Tine Årssamling 060318 Plankettutdeling

11.03.18 Vestfold Produsentlag i TINE, med leder Kari Lise Joarsdotter Breivik i spissen, hadde sin årssamling på Karlsvika gård 6. mars. I år var det hele åtet stykker som fikk spesiell utmerkelse for god melkekvalitet. Laget melder også om et år med stor aktivitet og de ser et ungst prosdusentniljø med mange som synes melkeproduksjon og landbruk er spennende og givende.

Nettverk for bondejenter

Jentekveld Borre 020318 Tapas forside

10.03.18 Borre og Undrumsdal Bondelag gjentok suksessen med å invitere kvinnelige medlemmer til en jentekveld. Fredag 2. mai møttes 13 spreke damer i grillhytta på Stenbjørnrød. Det var foredrag, god mat og drikke, og hyggelig prat ut i de små timer. Lokallaget tror dette vil bli et årlig arrangement.

Bli med "Kornsatsing i Vestfold" til Borgeby Fältdager

Kornsatsing i Vestfold. Logo.

09.03.18. Prosjektet "Kornsatsing i Vestfold" inviterer til tur til Borgeby Fältdager 27. - 28. juni.  Borgeby Fältdager er Sveriges største møteplass for det profesjonelle landbruket. Messen består av ca. 400 utstillere, og er besøkt av ca. 20000 mennesker årlig. I år har messen 20-års jubileum, og tema er presisjonsjordbruk.

Norske epler til jul!

Aroma epler mange stort.jpg

09.03.18 Tysk forskning skal redde norske epler, skriver NRK Telemark og viser til store planer hos Telefrukt i Sauherad. Vi graver nå ut tomten til det nye fruktlageret som trolig blir Norges mest avanserte, sier daglig leder i Telefrukt, Svein Børte. -Vi er i forhandlinger med leverandører til et nytt og moderne lagringssystem som skal sikre norsk frukt i butikkene i alle fall til over jul i 2019.

Les om norske epler til jul hos NRK Telemark

Nytte og følelser på Grøntmøte 2018

Grøntmøte 2018 Hans Kristian Berge

08.03.18. Bøndene som deltok på årets grøntmøte ble utfordret på alt fra praktiske ting ved det å være arbeidsgiver til mer følsomme tema knyttet til det å ta vare på hverandre i en tøff hverdag.

Vestfoldbonde om Skifteplan

Edvard Freberg

08.03.18 Hos fagbladet Norsk Landbruk forteller Edvard Freberg fra Nøtterøy om sine erfaringen med Skifteplan. Den nye appen gjør hverdagen enklere for grønnsaks- og kornprodusenten. Nå har brødrene Bernt, Anstein og Edvart Freberg endret måten de bruker Skifteplan på. De tre driver hvert sitt gårdsbruk på Nøtterøy og Stokke i Vestfold, og på Lena på Toten, men i firmaet Brødrene Freberg DA.

Les artikkelen hos Norsk Landbruk

Grass er en av verdens viktigste matressurser

Eng. Bilde fra NLR

07.03.18.  Gress kan ikke spises av mennesker, men er likevel verdens viktigste kilde til mat.  – Å bruke drøvtyggere til å foredle gress til menneskemat er god og nødvendig ressursutnyttelse, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein. Verden får stadig flere innbyggere, samtidig som klimaendringer og nedbygging av matjord setter store arealer under press.  – I en framtid hvor matforsyningen er under press er det opplagt at mat produsert på ressurser vi mennesker selv ikke kan spise er en smart løsning, sier Hedstein.  Les mer hos Norsk Landbrukssamvirke.

EU rydder opp. Hva med Norge?

Hildegunn Gjengedal

06.03.18 Et samla EU har konkludert med at det er «noe galt» i verdikjeden for mat. Hvorfor gjør ikke Norge det samme? Hildegunn Gjengedal (bilde) i Norges Bondelag stiller dette spørsmålet.  I desember 2016 ble alle EUs landbruksministre enige om at det var nødvendig med EU-tiltak for å bedre bondens posisjon i verdikjeden for mat, og disiplinere uheldig handelspraksis. Etter råd fra en ekspertgruppe er det nå venta at forslag til tiltak blir lagt fram i april. Flere medlemsland har allerede innført nasjonale tiltak. Hun mener det da er underlig at vår regjering går i en helt annen retning.

Les Gjengedals kronikk hos Norges Bondelag

Velkommen til Korndagen 2018

~Hvete med marihøne.jpg

05.03.18.  Den årlige korndagen arrangeres i Amfi på Gjennestad Gartnerskole torsdag 8. mars kl 18.30. Temaer blir CropSAT og presisjonsjordbruk,  salgallmygg,  fangvekster og jordkarbonprosjektet, svartelista planter som sprer seg i Vestfold, samt at det blir orientering om «Korn i Vestfold» og tur til Borgebydagene.  Innledere fra Yara, Norsk Landbruksrådgiving og Kornsatsing i Vestfold.  Se hele programmet her.

Aktivitetskalender

Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
LGPlast logo
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Annonse Saga Regnskap og rådgivning