Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden > Fakta om landbruket

Her vil vi legge ut stoff som vi bønder og gartnere trenger for å informere andre og for å delta i den offentlige debatt. Noe er faktaark, men det er også laget flere rapporter som du finner her til nedlasting.  

 

Fakta om landbruket i Vestfold

rundballe korn

Vestfold har ca 420 000 dekar fulldyrka jord og er det fylket som har størst andel dyrka jorda – ca 20 % av totalarealet. Gunstig klima og jordsmonn gjør Vestfold til «grøntfylke» med stor bær-, grønnsaks- og potetproduksjon. Fylkets produksjon av matkorn, proteinvekster og engfrø har også stor nasjonal betydning.

 

Fylkesmannen i Vestfold har samlet statistikk for ulike temaer innen jordbruket i et eget excelark som stadig oppdateres. Her finner du både fylkesvise tall, men statistikken kan også hentes ut på kommunenivå.

NB! Vi gjør oppmerksom på at tallene er hentet fra produksjonssøknadene. Hvis en bonde fra f.eks Nøtterøy leier et jorde på 100 dekar i Tønsberg, vil dette arealet telles med i Nøtterøys jordbruksproduksjon og ikke i statistikken for Tønsberg. 

 

AgriAnalyse har dessuten laget kommuneark med litt fakta om verdiskapingen fra landbruket i hver Vestfoldkommune. Disse kan lastes ned på Vestfold Bondelags side "Landbruket i Vestfold"

 

Flere data finnes her:

Statistisk Sentralbyrå       Landbruksdirektoratet                                  

Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold?

Solceller

18.11.17. På Vestfold Bondelags Ledermøte 2017 ble rapporten fra prosjektet "Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold" lansert. Prosjektleder Amund Føyn, til daglig universitetslektor ved NMBU, ga forsamlingen et engasjerende innlegg der vi fikk svar på mange av spøsmålene våre. Er det lønnsomt for bonden å produsere egen strøm? Hva med å selge overskuddet? Hvilke lover og regler gjelder? Hvilke støtteordninger finnes? Er det mulig å bruke solstrøm som beredskap ved strømbortfall? Hvis dette er lønnsomt, hvilke driftsformer er det da egnet for? Under "les mer" kan rapporten lastes ned.

Fortsatt stor og stabil verdiskaping fra Vestfoldlandbruket

Forside av rapporten

07.09.17. Nå er verdiskapingsrapporten oppdatert! NHO, LO, Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og småbrukarlaget står, sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune, bak rapporten "Vestfolds grønne næringsliv - verdiskaping i landbruket og matindustrien". Matindustrien står alene for 2700 arbeidsplasser og en omsetning på over 11 milliarder. I tillegg kommer sysselsetting og omsetting i primærjord- og skogbruk, skogindustri og ringvirkninger.

 

Alt henger sammen med at Vestfold har de beste forutsetninger for matproduksjon og det gir oss et særlig ansvar for å ta vare på matjorda vår.

 

Last ned kortversjonen her

Verdiskapingsrapport Vestfold 2017-Kortversjon

 

Last ned hele rapporten

"Vestfolds grønne næringsliv - verdiskaping i landbruket og matindustrien" her

 

Last ned plakat med Vestfold-kart her:

Plakat Vestfolds grønne næringsliv 2017

 

Det er laget egne kommuneark:

Kommunearkene "Landbruk i ...." kan lastes ned her

Oppdatert faktaark om Vestfoldlandbruket

Vi lager maten din Vestfold Bondelag

21.09.16. Hver dag leverer fylkets 1425 aktive bønder gode råvarer til maten som spises i Norge. Vi holder landskapet åpent, gir arbeidsplasser og bidrar til stor verdiskaping over hele landet! Vestfold Bondelag har nå oppdatert faktaarket om Vestfoldlandbruket.

Faktaark Vestfoldlandbruket 2016

"Selvforsyning av mat og arealbruk - Tar vi vare på matjorda?" AgriAnalyse

AgriAnalyse rapport om verdien av matjorda

27.11.15. En ny rapport fra AgriAnalyse ser på Norges matsikkerhet med fokus på egen produksjon og vår arealbruk. I et langsiktig perspektiv er det forvaltningen av vårt produksjonsapparat og vårt produksjonsgrunnlag, det vil si matjorda, som avgjør vår matsikkerhet. Den beste jorda ligger også der folketallet øker, og presset på slik jord er stort. Høy bevissthet på hva denne ressursen representerer, er derfor svært viktig i et nasjonalt perspektiv.

Her kan du laste ned rapporten fra AgriAnalyse "Selvforsyning av mat og arealbruk - Tar vi vare på matjorda?"

Stor og stabil verdiskaping av Vestfolds matproduksjon

Verdiskapingsrapport forside

07.11.14. NHO, LO, Vestfold Bondelag og Vestfold Bonde- og småbrukarlaget står bak rapporten "Verdiskaping fra jord til bord - om landbruk og matindustri i Vestfold" og er stolte av å kunne vise hvor mye landbruk og matindustri betyr for Vestfold. Matindustrien står alene for over 2600 arbeidsplasser og en omsetning på opp mot 10 milliarder. I tillegg kommer sysselsetting og omsetting i primærjord- og skogbruk, skogindustri og ringvirkninger.

 

Alt henger sammen med at Vestfold har de beste forutsetninger for matproduksjon og det gir oss et særlig ansvar for å ta vare på matjorda vår.

 

En kortversjon av rapporten kan lastes ned her

 

Hele rapporten kan lastes ned her

 

Jordleierapporten er klar

Jordleierapport forside

18.10.14. Jordleie blir ofte omtalt som problematisk. En høy leiejordandel og bortleie over lang tid, kan gi utfordringer med hensyn til vedlikehold av jorda. Bildet er nok mer nyansert. Sigbjørn Fjærvoll har nå avsluttet et jordleieprosjekt som viser dette.

 

Last ned jordleierapporten her

Ny brosjyre - Vi lager maten din

Brosjyre forside lite

28.01.14. Vestfold Bondelag har laget ei ny 4 siders brosjyre beregnet på å kunne bruke i politikerkontakten lokalt og på fylkesplan. Den kan printes ut i A3 eller i A4. Brosjyren brukes som omslag dersom har lokal informasjon en vil legge inn. Under kan dere laste ned brosjyra og en plansjeserie.  Plansjene er i pdf her. Kontakt kontoret dersom dere ønsker den tilsendt i powerpoint på tlf 33363200.

 

Last ned Vi lager maten din her i pdf 

 

Last ned plasjer Vestfold Bondelag Vi lager maten din 2014 i pdf

Drøye 6 av 10 tror noen av barna vil overta i Vestfold

BritLogstein stor

09.07.12. Det viser en trendundersøkelse utarbeidet av Senter for Bygdeforskning på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold. I undersøkelsen sendt ut til 800 personer svarte 437 i tillegg til 70 personer som svarte på en en undersøkelse for hele landet. Gjennomsnittsalderen er 52 år. 37 % planlegger produksjonsøkning de neste 5 åra. De med landbruksutdanning mest offensive. Bildet viser Brit Logstein presentere rapporten i Statens Park forleden.

 

Last ned Trender i Vestfoldlandbruket 2012.(pdf) her.

 

Regionalt næringsprogram for landbruket vedtatt

kålaker

03.07.12. Fylkestinget vedtok enstemmig i sitt møte 21. juni 2012 "Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015". Før det har det vært ei arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til program hvor også Faglag og Viken Skog deltok. Fra Vestfold Bondelag deltok leder Hans Edvard Torp og org.sjef Vidar P. Andresen. Bakerst i programmet er det en "faktadel" om landbruket i Vestfold.
 

Last ned Regionalt næringsprogram her.pdf

Vikens kornproduksjon - Når vi målet?

14.06.12.  Dagens situasjon i Viken fylkene viser en negativ trend for total kornproduksjon og jordbruksareal med korn og oljevekster, og i antall kornprodusenter. Avling per dekar har variert fra år til år, men har de siste årene hatt en relativt flat eller svak positiv trend. Det er derfor fra Fylkesbondelaga rundt Viken bestilt en utredning fra Landbrukets Utredningskontor. Den konkluderer med bl.a: Skal vi ha noen mulighet for å opprettholde selvforsyningsgraden også på korn, som en vesentlig del av norsk matproduksjon må trendene snus og det må virkemidler til. Trendene
kan ikke fortsette som i dag.
 

Last ned Notat-Vikens kornproduksjon_EAF

250 ideer for næringsutvikling tilknyttet gårdsbruk

Her presenterer en det mangfold av spennende ideer som kom frem under et Ideforum 22 januar 1998. En god del av ideene var like, men etter en gjennomgang av alle forslagene sitter vi igjen med 250 ideer som Vestfold Bondelag kan benytte som et grunnlag for det videre arbeidet, skriver Gitte M. Idås i sin rapport. Lesere av denne rapporten står fritt til å benytte/utvikle ideene. Under følger ideene opplistet og hele rapporten er lagt ved for nedlasting.

 

250 ideer for næringsutvikling

Regionalt næringsprogram for landbruket - FAKTADEL

kålaker

11.12.13. Fylkestinget vedtok enstemmig i sitt møte 21. juni 2012 "Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012-2015". Før det har det vært ei arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til program hvor også Faglag og Viken Skog deltok. Fra Vestfold Bondelag deltok leder Hans Edvard Torp og org.sjef Vidar P. Andresen. Bakerst i programmet er det en "faktadel" om landbruket i Vestfold.

 

Last ned Regionalt næringsprogram her.pdf

 

Last ned Faktagrunnlag om landbruket i Vestfold 2012

Bildeserie - Vi får Vestfold til å gro

11.12.13. Her kan du laste ned noen bilder fra Vestfold.
 

Fakta om Norge - BNP og Statsbudsjett

minifakta om Norge

26.11.13. Nyttig er lommebudsjett og minifakta om Norge dersom dere trenger mer oversikt om Norge raskt. De er utgitt av Finansdepartementet og SSB hvert år.

Politikerkontakt - klart det nytter

hvorfor produsere mat i Norge

26.11.13. "Hvorfor produsere mat i Norge – 15 minutter om mat og landbruk" Til politikerkontakten er det laget et nytt hefte. ( finns i nettbutikken) Tilhørende plansjeserie, med foredragsnotater kan dere laste ned på neste side. 

Nettsider om EU - WTO

25.11.13.  

Her finner du nettsider hvor du kan følge med i debatten og få bakgrunn for å delta i den.
      Nei til EU     Europabevegelsen             WTO.org      Globalisering.no