Krever at Stortinget tar møkkagrep

Vi fylles med Greve Biogass

18.01.18. Norges Bondelag mener Stortinget må stimulere til at mer husdyrgjødsel blir til fornybart drivstoff, blant annet slik det gjøres i Vestfold. – Mer husdyrgjødsel på tanken vil redusere klimagassutslippene både fra landbruket og transportsektoren. Dette er en unik klimamulighet for Norge som jeg håper norske politikere griper, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Les mer om foreslått møkkagrep hos Norges Bondelag

Endringer i regjeringen

Regjeringsendringer Venstre inn

17.01.18. Erna Solberg presenterte i dag endringer i sin regjering som følge av at Venstre trer inn i regjeringen. Jon Georg Dale fortsetter som landbruks- og matminister. I tillegg er det et par endringer som vil påvirke landbruket

  • Ola Elvestuen, Venstre blir ny klima-  og miljøminister og skal håndtere ulv og klima. I tillegg flyttes Enova til hans departement, Enova håndterer tilskudd til bedre energiløsninger i bolig og yrkesbygg.
  • Torbjørn Røe Isaksen flyttes fra jobben som kunnskapsminister til jobben som næringsminister. Det betyr at Røe Isaksen har ansvaret for bilaterale handelsavtaler og Innovasjon Norge.

Les mer om endringene hos www.regjeringen.no

Traktorlappen?

Traktoropplæring hos Petter's Trafikkskole

17.01.18. Det siste døgnet hadde Vestfoldsamfunnet rett og slett stoppet opp hvis ikke mange bønder og ungdom hadde vært utstyrt med traktorlappen og brøyteutstyr! Redaksjonen har fått spørsmål om hvor man kan ta traktorlappen og en kjapp research tyder på at det per dags dato er 3 steder i Vestfold som tilbyr dette.

Nå er vi smartere!

Smart påvirkning og arealplanlegging Ingress

16.01.18. Sist uke arrangerte Bondelagene i Buskerud, Telemark og Vestfold kurs i Smartere påvirkning og arealforvaltning. Gode innledninger fra både kommunale forvaltere, en bonde som også er statssekretær, en av Bondelagets samarbeidsadvokater, en matjordplan-konsulent, samt egne krefter og god erfaringsutveksling gjorde dette til en variert og lærerik dag!

Ny regjeringsplattform

Thorleif Müller ved traktoren 600 Utsnitt

15.01.18 Høyre, Frp og Venstre la i går fram en regjeringserkæring, "Jeløya-plattformen". Generelt er plattformen preget av nye omkamper, blant annat konsesjonsloven som er viktig for familejordbruket i Norge, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Det nærmer seg å være utidig etter tre nedelag på dette i forrige Stortingsperiode. I plattformen står det at regjeringen vil være en pådriver for frihandel. -For landbruket og matindustrien i Vestfold er et fungerende importvern helt avgjørende, sier Müller. -Et ensidig fokus på frihandel kan sette disse arbeidsplassene i fare. Vestfold Bondelag møter vestfoldbenken på Stortinget til torsdag. -Den ferske regjeringsplattformen blir et veldig aktuelt tema, sier Thorleif Müller.

Les kommentar fra Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

Last ned regjeringsplattformen 2018

Viktige ting må på plass før revidert RPBA

2017 møte med VB om RPBA

15.01.18. Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold er under revisjon. Vestfold Bondelag og Jordvern Vestfold har vært på flere ulike revisjonsmøter og skjerpet vern av matjorda er absolutt et fokusområde. Nå har de sendt et felles innspill til Vestfold Fylkeskommune hvor de peker på noen sentrale utfordringer som må løses før VFK sender revidert RPBA ut på høring

 

Annonse Landkreditt Bank

Annonse FK Agri

 

Annonse DNB

 Gå til Agrol her

bedre-rad_150x94

 

Annonse Fjøssystemer
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse

SB Skog Oslofjordregionen

Annonse Tess-PSF-med-tjenester

 Annonse Flexagri

 

Annonse Moskvil

 LGPlast logo