Det jobbes med avtaleutkast for Kyststien i Larvik

Tjølling bondelag møtte Bondelagsadvokatene Ingress

21.09.17. Politikerne i Larvik begynner å få det travelt med å inngå avtaler med grunneierne langs Kyststien i Tjølling. Det er derimot mye som må avklares. Tjølling Bondelag får nå hjelp fra advokatene i Norges Bondelag til å lage et godt avtaleutkast.

MELK i Vestfold - noe for deg?

Melk i Vestfold. Plansje. Rettet

20.09.17. Prosjektet "MELK i Vestfold" har som hovedmål å sikre melkeprodusenten på de valg og investeringer som må tas for å møte kravet om løsdrift og sikre rekrutteringen på bruk med melkeproduksjon i Vestfold.  Vi minner om at alle melkeprodusentene i Vestfold er invitert til informasjonsmøte på Gjennestad på kvelden 27. september. Invitasjon informasjonsmøte

Snart søknadsfrist for frukt- og grønnsaksmillioner

GRO fondet

19.09.17. Har du en god frukt- eller grønnsaksidé? Da kan du ha mulighet til å realisere den nå. Grofondet, som har 100 millioner kroner i potten, leter nå etter nye innovasjonsprosjekter i frukt- og grøntnæringa.

Les mer om GRO-fondet på www.norsklandbruk.no

Nye kollektive forsikringer fra Bondelaget

Norges Bondelag Personforsikring

18.09.17 Norges Bondelag og Landbruksforsikring AS har inngått en samarbeidsavtale, og etablert Bondelagets Personforsikringskontor. Bondelagets kollektive forsikringer (Norges Bondelags Gruppelivsforsikring, Norges Bondelags kollektive Ulykkesforsikring for voksne og Norges Bondelags kollektive Ulykkesforsikring for barn) er flyttet hit. Se nettsak om dette lørdag. Bondelaget har også etablert fem nye kollektive personforsikringsprodukter. Disse produktene er eksklusive for medlemmer i Norges Bondelag, spesialtilpasset for deg som bonde og tilbys til en svært gunstig pris. De nye produktene er Bondelagets Yrkesskadeforsikring – for bonden selv, Bondelagets Uføreforsikring, Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring, Bondelagets Barne- og ungdomsforsikring og Bondelagets Helseforsikring.

Les mer hos Bondelagets Personforsikringskontor

Vanskelig kornhøsting – hvordan skal vi takle det?

Kornåker KSL

17.09.17 To uker med regn midt i innhøstinga skaper betydelige problemer for de fleste kornbønder. Jorda er gjennombløt, og det må renne unna noe før en kommer utpå. Tunge maskiner gir stor skade på jordstruktur på så bløt jord. Hvordan skal vi takle dette? Kornprogrammet for Østfold og Akershus Bondelag har laget noen tips som kan hjelpe for å komme brukbart gjennom en vanskelig høstesesong.

Les mer hos Akershus Bondelag

Nye forsikringsdokumenter er sendt ut

Norges Bondelag Personforsikring

16.09.17 Nå kommer de første forsikringsdokumentene fra Bondelagets nye forsikringsleverandør, Landbruksforsikring AS, i posten. Dette gjelder deg som har kollektive personforsikringer gjennom Norges Bondelag. Flyttingen gir deg som bondelagsmedlem samme forsikringsdekning med like eller bedre vilkår til lavere pris, uten krav om ny helseerklæring. Andre forsikringer medlemmer har i Gjensidige flyttes ikke, som private og driftsrelaterte tingforsikringer og individuelle personforsikringer som den enkelte har tegnet. Gjendisige er fortsatt Bondelagets viktigste samarbeidspartner på forsikring.

Les mer om forsikring hor Norges Bondelag

 

Annonse Landkreditt Bank

Annonse FK Agri

 

Annonse DNB

 Gå til Agrol her

bedre-rad_150x94

 

Annonse Fjøssystemer
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse

SB Skog Oslofjordregionen

Annonse Tess-PSF-med-tjenester

 Annonse Flexagri

 

Annonse Moskvil

 LGPlast logo