Skip Navigation LinksDu er her > Forsiden

RMP-tilskudd til direktesådd høstkorn/høstoljevekster

Direktesådd korn og oljevekster   Foto Røsholt Maskin

21.08.19. Vestfold har gode klimatiske forhold for høstsådde vekster og det er ønske om et visst omfang av høstsådde vekster da de har stort avlingspotensiale. Samtidig vet man at høstsåing øker risikoen for erosjon og avrenning til nærliggende vassdrag. Et tiltak som hjelper er å så direkte i åkerstubben. Derfor er det i år mulig å få RMP-tilskudd på opptil kr 100 per dekar for direktesådd høstkorn og høstoljevekster. -Veldig bra, sier Oddbjørn Rød, leder for kornprosjektet i Vestfold.

Historisk rapsavling på Jarlsberg Hovedgård

Høstraps-tresking på Jarlsberg 2019

20.08.19. Gårdsbestyrer Egil Samnøy rapporterer om «utrolig bra» åkre på Jarlsberg Hovedgård.

– Høstrapsen Explicit ble sådd ganske tidlig, så plantene var store i fjor høst, sier Samnøy. - Vi var litt bekymra for det, men det har gått stort sett bra. Dette her er sannsynligvis noe av det beste vi har hatt, tror jeg. Litt skummelt er det å tippe på avling, men det blir bra i hvert fall, fortsetter Samnøy.  Les mer hos agronytt.no

Internasjonal suksess finansierer utvikling av en bedre norsk gris

Purke og grisunger

19.08.19. Norske svinegener er populære utenfor Norges grenser. I Norge produserer vi 1,6 millioner slaktegris årlig. I resten av verden er det 110 millioner slaktegris med norske gener fordelt på 54 land.

- Uten vår internasjonale suksess så ville vi ikke vært i stand til å ha et nasjonalt avlsarbeid på gris i Norge, sier Olav Eik-Nes, direktør i Norsvin til Norsk Landbrukssamvirke

Ukas figur hos AgriAnalyse: Husdyrholdet i Norge fra avl til produkt

Ukas Figur hos AgriAnalyse uke 33 2019

18.08.19. Ukas figur hos AgriAnalyse viser de ulike elementene i norsk husdyrhold fra avl til produkt med kontroller og tiltak knyttet til dyre- og folkehelse. Delelementene i figuren er forklart i den tilhørende rapportens ordliste og utdypet videre i rapportteksten. Se hele figuren og les rapporten hos AgriAnalyse

Store muligheter for bruk av norsk husdyrgjødsel til biogassproduksjon

gjodsellager  foto hentet fra bondelaget.no

17.08.19. Biogass oppstår når organisk materiale råtner, og er en gass som kan brukes til å generere strøm og varme eller som drivstoff i kjøretøy. Èn prosent av husdyrgjødsa fra norske gårder brukes i dag til biogassproduksjon. Ny studie ser på hvordan biogassproduksjonen fra norsk husdyrgjødsel kan øke i framtiden, skriver Norges Bondelag

Fortsatt yrende liv i pollinatorsonene

Pollinatorsone langs vårhveteåker   Foto Julie Wiik

16.08.19. I 2019 ble det innført tilskudd til soner for pollinerende insekter som ny ordning i RMP i Vestfold og Telemark. Det ble i våres sådd til mange pollinatorsoner i Vestfold, og flere steder er det fortsatt yrende liv av både humler, bier og sommerfugl, melder NLR Viken

Forsøk med stripperskjærebord

Tresking av timoteifrø med Shelbourn stripperheader 2019   Foto NLR Viken

15.08.19. Frøavlere prøver nå om stripper-skjærebord er egnet til tresking av frø i Norge. Forsøkene er del av et prosjekt som er ledet av NIBIO. Skjærebordet har så langt blitt testet i forsøk i engsvingel- og timoteifrøeng. Dessuten praktisk prøving i engrappfrøeng.

Les mer om forsøkene med stripperskjærbord hos NLR Viken

Sommerfest i Sande og Strømm

Sommerfest i Sande og Strømm på Berger Gård Glade vinnere av naturstien

14.08.19. Sande og Strømm Landbrukslag arrangerte sitt årlige sommertreff sist uke. Det kom godt med folk, både små og store. De fikk høre Henrik Jebsen fortelle om Berger Gårds spennende historie og dagens mangfoldige drift. Etter grillinga ble det servert is og rikelig med gårdens bringebær, og barna fikk hilse på flere av dyra på gården!

Da er alle infoark om RMP-tilskudd klare

Grasdekt vannvei (Foto Fylkesmannen)

13.08.19. Skal du gjennomføre eller har du gjennomført noen miljøtiltak på gården? Ny nasjonal instruks og samkjøring av tilskuddsordningene i Vestfold og Telemark gjør at du bør sjekke ekstra nøye i år om du kan få tilskudd. Nå har Fylkesmannen i Vestfold og Telemark laget informasjonsark om alle tiltakene som kvalifiserer til RMP-tilskudd. Søknadsomgangen 2019 er åpnet for gårdbrukerne i Altinn. Søknadsfristen er 15. oktober.

Sjekk infoarkene om RMP-tilskudd i Vestfold og Telemark hos Fylkesmannen

 

Jordvern er et godt klimatiltak

Sigrid Hjørnegård foto Eivor Eriksen

11.08.19 Riktig bruk av landarealene blir avgjørende for å begrense oppvarmingen som følge av klimaendringene, det framgår i en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC). - For oss er derfor det viktigste vi kan gjøre både for klima og for å sikre matproduksjonen framover, å ta vare på de gode jordressursene vi har, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid HJørnegård. -Jordvern er derfor et godt klimatiltak.

Les mer hos Norges Bondelag

Fortsatt mulighet å besøke Norgardssetra 4H-seter i år

Hestesko Nordgardssetra 4H

09.08.19 Det er nå to helger igjen av sesongen på Nordgardssetra 4H-seter. Førstkommende søndag er det markedsdag og 17.-18. august er det bakstehelg. Setra ligger i Lågendalen og holder åpent med servering hver dag fra kl 11-16 i hele skoleferien. Helgeaktivitetene skjer i hovedsak mellom kl 12 og 14. Ikke vært der før? Ta en tur da vel!

Mange ville diskutere melkekvoter

Kvotemøte 060819 Forsamlingen II

08.08.19 Over 60 møtte opp på Melsom vgs for å være med på å diskutere hvordan vi skal nedskalere norsk melkeproduksjon. På grunn av bortfall av Jarlsberg-eksporten, og økt import, er dette nødvendig og vil ha store økonomiske konsekvenser for melkeprodusentene. Vestfold Bondelag og produsentlaget i TINE inviterte til dette møtet for å høre hva melkebøndene mener. Mange møtte opp, også fra Telemark.

Les mer hos Vestfold Bondelag

Fagdag om teknologi på Økofestivalen

Økofestivalen Sande

07.08.19 NLR Viken inviterer til fagdag om økologisk landbruk og teknologi fredag 16. august kl 8.30 - 15.00 i Sande. Tema er "Teknologiske løsninger i møte med naturlige forutsetninger". Kan teknologiske nyvinninger gjøre en bærekraftig økologisk volumproduksjon mulig?

Last ned programmet her 

Påmeldingsfrist er 12. august

Les mer om Økofestivalen her

I kveld: Informasjons- og høringsmøte om nedskalering av norsk melkeproduksjon

Melkeglass

06.08.19. Vi tror norsk melkeproduksjon må reduseres med ca 100 mill liter fra 2021. Dette skyldes stopp i eksporten av Jarlsbergost, økt import, lavere forbruk og lavere befolkningsvekst. Vestfold Bondelag og Vestfold produsentlag inviterer i den anledning til et høringsmøte / informasjonsmøte med Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag. Elisabeth Irgens Hokstad fra styret i TINE SA deltar også. Tirsdag 6. august kl. 19:30 i Stuene på Melsom videregående skole.

Last ned invitasjonen her 

 

Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon?

Sau på beite. Foto fra Fylkesmannen.

05.08.19. Mange forbrukere sier de er opptatt av bærekraftig produsert mat. Men, hva er egentlig bærekraftig matproduksjon? – Mange tror at bærekraft bare handler om klima. Det er feil. Bærekraft handler like mye om sosiale og økonomiske forhold, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein. Les mer på landbruk.no

 

Betydningen av sort for skallkvalitet av potet

Poteter. Bilde fra Fagforum Potet

03.08.19. Hvorfor fokus på skallkvalitet?  Forbrukerne ønsker feilfrie poteter uten «skjønnhetsfeil», som overflateskurv og flassing, og gjerne også blanke poteter med fin farge. For å konkurrere utseendemessig med importerte poteter blir slike egenskaper også vektlagt mer for norskproduserte poteter. Et nylig avsluttet prosjekt (Økt konkurransekraft for norske poteter) har undersøkt betydningen av dyrkingssted (jord/klima), sort, dyrkingsteknikk og innlagringsstrategi på utseende av poteter. Les mer hos Fagforum Potet.

KSL fyller 25 år !

KSL 25 år. Landbrukspodden.

01.08.19. Kvalitetssystemet for landbruket (KSL) er vår helt egne revisjonsordning for å sikre trygg god norsk mat. Ordningen fyller 25 år i år og i ukas landbrukspod kan du høre KSL-sjef Tom Roterud og revisor Anne Grete Stabekk intervjues om hvordan ordninga fungerer for bonde og forbruker, og hva som kan gjøres bedre i framtida.  Les mer hos Norges Bondelag.

Markvandring om skjøtsel av kantsoner for pollinerende insekter i morgen

Soner for pollinerende insekter  Foto NLR Viken

31.07.19. Torsdag 1. august kl 18.00 inviteres det til en markvandring hos Torbjørn og Tora Kjærås i Andebu, Kjæråsveien 7, Andebu. Tema er skjøtsel av åkerkanter – både udyrka og dyrka arealer. - Møt opp og kom med spørsmål og innspill til landbrukskontor, FMLA og NLR. Vi vil også gjerne få tilbakemeldinger om praktiske erfaringer fra slikt arbeid, oppfordrer John Ingar Øverland i NLR Viken.

Velkommen til Skjærgårdsmatkonferansen 2019! - en konferanse for matglede og gode diskusjoner!

Logo Skjærgårdsmat

30.07.19. Skjærgårdsmat har mange med på laget når de siste uka i august drar igang Matfestival i Tønsberg. Festivalen tar mål av seg til etterhvert å bli mat-Norges svar på Arendalsuka. Det legges opp til et bredt program, som blant annet inkluderer Matkonferanse fredag 30. og lørdag 31.august (husk påmelding) og Matfest med lokalmat i sentrum. Det er fortsatt plass til noen flere lokalmattilbydere, melder prosjektleder Bente Bugge-Erlingsen!

Hva Gartnerhallens produsenter har å by på av fantastiske norske råvarer

2019 Årets sommerkampanje   Foto hentet fra Gartnerhallen

27.07.19. I juli har Gartnerhallen, BAMA og Nyt Norge rullet ut årets sommerkampanje som viser hva Gartnerhallens produsenter har å by på av fantastiske norske råvarer i sesong. Kampanjen er en del av Gartnerhallens strategi for å øke preferansen for norsk og dermed øke norskandelen i handlekurven, kan vi lese på Gartnerhallen.no

Aktivitetskalender

24.08.19
12:00
-
16:00
24.08.19
-
25.08.19
12:00
12:00
30.08.19
09:00
-
15:30
31.08.19
12:00
-
16:00
01.09.19
12:00
-
16:00
14.09.19
12:00
-
16:00
Gå til Kalender

Været

Annonse DNB
Gå til Agrol her
Annonse Bedre Råd AS
Norgesfor Vestfoldmøllene annonse
SB Skog Oslofjordregionen
Annonse Tess-PSF-med-tjenester
Annonse Gå til FlexAgri as
Annonse Moskvil
Olafsen Engros AS - forbruksvarer til næringslivet
Saga Regnskap Larvik AS
Saga Services Ros Økonomi AS
Facebook til web
1881 logo til web